LAI VALIK REKLAAMKINGITUSI

Kõik reklaamteenused ühest kohast - mugav, kiire ning professionaalseim teenindus

Respiraatorid, maskid ja kätegeelid – kuidas leida need õiged?

26.05.2020

Jagage seda artiklit sõpradega:

Kuidas orienteeruda isikukaitsevahendite turul?

On käitumismustrite muutumise aeg. Uueks märksõnaks on saanud isikukaitsevahendid, kuid nende hankimine ei olegi nii lihtne kui esmapilgul võiks arvata. Tahaksin oma kogemusi selles vallas ka teiega jagada. 

Milliseid kaitsemaske, visiire, respiraatoreid ja käte antiseptikuid tasub endale soetada ja kuidas leida usaldusväärne pakkuja? 

Juhtus nii, et käte desinfitseerijate tarnimisega jäime Logotrade´s hiljaks. Otsisime kaua sobivat toodet, mis oleks Euroopa päritolu, mitte Hiina kaup. Kuna on kinnitatud fakt, et viiruste leviku ohjamisel on just käte hügieen esmase tähtsusega, siis peab käte desovahendi kvaliteet olema garanteeritud. Seadsime eesmärgiks leida just alkoholil baseeruvad desinfitseerijad ja käte antiseptikud (vähemalt 65%-lise alkoholisisaldusega), kuna need pakuvad kiiret, tõhusat ja mis peaasi – ohutut kaitset haigustekitajate vastu. Siiamaani ei ole me saanud mitteühtegi pakkumist Eesti tootjatelt, suur osa Euroopa tootjatest kogub samuti veel mõtteid, kuid üksikuid pakkujaid siiski leidub ning nendega oleme koostöölepingu sõlminud. Esimesed pakkujad olid enamikus nn õhumüüjad, küsides siiski 100%-list ettemaksu. 


Oluline on põhjalik taustauuring

Eelpoltoodud põhjusel on tähtis teha korralik taustauuring, et saaks olla kindel, kas tegemist on üldse tõsiseltvõetava ettevõttega. Kui surfata vastavates veebipoodides, siis esmapilgul näib, et pakkujaid on väga palju, kuid lähemal uurimisel selgub, et arvestatav osa neist “müüvad õhku”. Lubatakse lühikeste tarneaegadega hankida kaupa, mida tegelikult reaalselt veel olemas polegi. Kuid ettemaksu küsitakse raudselt. Meie taktika on olnud teistsugune. Oma laos kohaloleva kauba puhul küsime ettemaksu, kuid pikema tarneajaga toodete korral vormistame klientidega eeltellimuse. See annab kliendile kindlustunde, et kaup kindlasti saabub, kuid tagab ka meile, et sellel on ostja olemas.

Praegune olukord meenutab kohati 90-ndaid – sogases vees püüavad õnnekütid lihtsameelseid, kellelt raha kergesti kätte saaks. Olen veendunud, et enamik firmadest leiab oma postkastist iga päev vähemalt 1-2 isikukaitsevahendite või antiseptikute pakkumist nii Eestist, Euroopast kui ka Hiinast. Isiklikult soovitan eelistada Eestimaist või Euroopas toodetud kaupa, sest Hiinas on väga levinud sertifikaatide ja tõendite võltsimine, mistõttu ei saa kunagi olla kindel kauba ehtsuses. On esmatähtis desinfitseerijate puhul jälgida, et tootel oleks kirjas koostis ka eesti keeles, samuti peavad olema märgitud maaletooja andmed. 

Hetkel, kui pakkujaid tuleb nii uksest kui aknast ning poes on saadaval väga erinevaid desovahendeid, siis lähiajal on oodata ka hindade soodsamaks muutumist. 


Isikukaitsevahendite hankimise saaga on tõeliselt põnev 

Näovisiiride, isikukaitsekomplektide, respiraatorite, kirurgimaskide ja kaitsemaskide maaletoomine on olnud lausa uskumatult seikluslik. Olgu öeldud, et 95% pakutavast kaubast ei ole kooskõlas mitte ühegi Euroopa Liidu standardiga. Suur osa Hiina pakkujaid  müübki vaid sooja õhku, nii et võite oma rahaga lihtsalt hüvasti jätta. Samuti võib tellitud kaup osutuda rämpsuks, olla markeerimata või siis osaliselt markeeritud.


Kuidas leida kvaliteetsed ja sertifitseeritud hingamiskaitsevahendid? 

Kaitsemaskid, näomaskid ja  respiraatorid jagunevad 7 erinevasse klassi. Kõik mittekorrektse märgistusega ja puudulike sertifikaatidega maskid klassifitseeruvad lihtsalt näomaskideks, mis tähendab, et isetehtud maskid on samaväärsed. Seega esimesse tüüpi kuuluvad maskid on kasutatavad küll näomaskidena, kuid ei kvalifitseeru isikukaitsevahenditeks. Selliseid maske saab kasutada vaid isiklikuks otstarbeks ning Eesti Maksuameti tolliosakond võib koostöös Terviseametiga ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga võtta vastu otsuse suunata kõik sellised maskid hävitamisele või saata tagasi tarnijale. 

Kõik kirurgilised ja meditsiinilised maskid kuuluvad I klassi, mis jaguneb 3 eri tüübiks (tüüp I, tüüp II, tüüp IIR). Peamine erinevus seisneb maski filtri tõhususes – mitu protsenti mikroosakestest filtreeritakse (tüüp II vähemalt 95%, tüüp IIR vähemalt 98%).  Niisuguste maskide puhul tuleb kindlasti tähelepanu pöörata pakendile – see peab olema steriilne. Kui ostate neid tooteid ühekaupa, siis peab iga toode olema juba tehases eraldi pakendatud. Kindlasti tuleb ka jälgida, et pakendeid ei oleks eelnevalt avatud. 

Kõige tugevama kaitsega on tüüp IIR maskid, need kaitsemaskid sobivad ka meditsiini valdkonnas töötajatele. Nende eri tüüpi maskide hinnad ongi tavapäraselt erinevad. Tuleb endale selgeks teha, millist kaitset soovite. Need maskid kahjuks 100% koroonaviiruse eest kaitset ei paku, kuid kindlasti aitavad need viiruse levikule piiri panna. Kõik me ju soovime, et normaalne igapäevaelu kiiremini taastuks ja et ei tekiks korduvaid viirusepuhanguid. 

Üldjuhul on sertifitseeritud maskide levitajad, tootjad ja volitatud esindajad registeerinud tooted Terviseameti andmebaasis meditsiiniseadmena. On oluline jälgida, et tooted oleksid varustatud ka eestikeelse kasutusjuhendiga, samuti maaletooja andmetega ja et nii pakend kui ka tootepildid oleksid vastavuses andmebaasi sisestatud infoga. Igaks juhuks võiksite küsida levitajalt Euroopa Liidu nõuete vastavusdeklaratsiooni ja sertifikaate. Siinkohal tasub olla väga tähelepanelik, sest sertifikaadid võivad olla võltsitud, vastustus selle eest aga jääb maaletooja ning levitaja õlule. Näiteks võib tootemärgistus olla ebaõige või tarbijat eksitav. Seetõttu peab kindlasti jälgima, et tootel oleks nii maaletooja andmed kui ka täpne tootekirjeldus. Kui on tutvustuses kirjas, et tegu on meditsiinilise ehk kirurgilise maskiga, siis peab see mask olema registreeritud Terviseameti andmebaasis ja omama kõiki korrektseid sertifikaate.

Viies maskide tüüp on FFP1 – need on tolmumaskid. Sellel maskitüübil ei ole põhjust pikalt peatuda, sest tegemist on nõrgemat tüüpi maskiga, mis pole meditsiinilisel eesmärgil kasutatav.      

Kuuendasse tüüpi kuuluvad FFP2 respiraatorid ja seitsmendasse FFP3 respiraatorid. (Lähemalt kaitsemaskide tõhususe kohta saate lugeda blogiartiklist: Kas mask kaitseb meid viiruste eest?)

FFP2ja FFP3 maskid peaksid teile kindlasti koroonaviiruse vastast kaitset pakkuma. Nende puhul on tegu on isikukaitsevahenditega. Eestis kontrollib ja teostab järelvalvet selliste maskide üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Olgu siinkohal tunnustatud ametnikke, kes on paljude saadetiste dokumentides leidnud puudujääke ja võltsinguid. Meiegi oleme sel põhjusel osa tarneid viimasel hetkel tühistanud, et võltsitud kaup ei jõuaks Eesti turule. (Võltsingute ja ebakorrektselt vormistatud sertifikaatide näidised saate näha European Safety Federation kodulehelt.)  


FFP2 ja FFP3 respiraatorite vastavusnõuded:

  • toode on läbinud vastavushindamise;
  • tootega kaasas on tehniline dokumentatsioon ning vastavusdeklaratsioon (EU declaration of conformity);
  • toode kannab CE-vastavusmärgist (on kustumatul viisil kantud igale üksikule isikukaitsevahendile);
  • toode kannab partii-, tüübi- või seerianumbrit või muud märgistust, mille abil saab selle tuvastada;
  • toode on märgistatud tootja nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressiga;
  • isikukaitsevahendiga on kaasas kõik kasutusjuhised ja teave antud liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles. (Eestis eesti keeles.);
  • isikukaitsevahendiga on kaasas EL-i vastavusdeklaratsioon või on kasutusjuhistele lisatud viide internetiaadressile, millelt EL-i vastavusdeklaratsioon on kättesaadav.


Pange tähele! Kaitsemask või respiraator peab kindlasti vastama standardile EVS-EN149:2003+A1:2009. Tavaliselt on maskidele kantud CE-märgis ja alusdokumendile viitav märge EN 149:2001+A1:2009 ning tüüp FFP2 (hiina vaste KN95, USA vaste N95 jne), kuid sellise märgistuse olemasolu ei anna veel kindlust, et toode vastab ettenähtud nõuetele. Eespooltoodud punktid peavad olema vältimatult täidetud.

CE-märgistuse ja EU vastavussertifikaatide kohta on võimalik lähemalt lugeda EU ametlikult veebisaidilt

Kaitsemaskide turustamise teema juurde tagasi tulles – eriolukorras võivad sobida ka mõned Hiina standardid. Selliste kvalifitseeritud laborite nimekirjad leiate siit

Eriolukorra lõppedes peavad isikukaitsevahenditel kindlasti olema Euroopas baseeruvate laborite vastavused. Sertifikaadiväljastajate nimekiri on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel Nando andmebaasis


Isikukaitsevahendite äri on jäädavalt muutunud 

Oma kogemusele tuginedes saan kindlalt väita, et ettenähtud normidele vastavaid tootjaid ning tooteid on väga keeruline leida. Ka kõigi lennusaadetiste hinnad on praeguses olukorras neljakordistunud, mis tähendab, et toote omahind tuleb väga kõrge. Lisaks risk, et kiiresti reageerinud kaitsemaskide levitajad ja tarnijad saavad esimestena kätte suurte saadetistega merekonteinerid, mis  omakorda suurendab nn „hinnasõda“. Hinnamuutused on juba toimumas ja isikukaitsevahendite äri muutumise tuultes. Nii on juba juhtunud desinfitseerimisvahenditega. Tarbija sellest ainult võidab, kuid turustajapoolsed riskid kasvavad.

Üks on aga kindel – isikukaitsevahendid jäävad meie igapäevaellu nüüd määramata ajaks. Kui eriolukorda ei pikendata võib ühiskondlikke asutusi oodata ees erinõue – kõik külastajad peavad hakkama kandma maske, see omakorda tõstab nõudlust kaitsemaskide järgi veelgi.    

Loodan, et see artikkel aitab teil jõuda õige isikukaitsevahendite tootja või turustajani. Logotrade´st saate aga kaitsemaskide ning käte antiseptikute kõrval endiselt tellida ka firmakingitusi ja logoga meeneid


Olgem terved!

Anti Saluneem, Logotrade juht


Jagage seda artiklit sõpradega: